top of page

התקנון שלנו

תקנון זה הינו תקנון לביצוע באתר ל אליפנט.יש לקרוא אותו טרם ביצוע ההזמנה. ביצוע הזמנה הינה שוות ערך להסכמה שקראת את

התקנון ואישרת אותו.

תנאים כלליים:

כל הזמנה באתר, גם אם לא הושלמה באופן סופי דרך האתר עצמו אלא באמצעים אחרים כמפורט בתקנון זה, תהיה כפופה למוסכם ומובהר בתקנון זה.

תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים.

כל המופיע באתר והתוכן המוצג בו, לרבות תמונות, פרטים ומחירים הינו רכו בלעדי של בעלת העסק והמותג, אמי-לי שמש טייר, עוסק פטור 305383994.

מקום מושבו של העסק הינו בשדרות.

הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר על ידי כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי הרכישה ותקנון זה.

 

על האתר: 

"אליפנט" הינו אתר E COMERS המציע למשתמשים רכישה, בין היתר, של מוצרים בייצור עצמי המותאמים לבקשת הלקוח קרי "מוצר בהתאמה אישית" בנוסף למוצרים שנוצרו מראש.

השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף.

השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד. חל איסור להשתמש באתר לשימוש מסחריים ללא אישור של אמי-לי שמש טייר, בעלת העסק.

בביצוע רכישה אין הרוכש מקבל זכויות יוצרים כלשהן על האתר או תוכנו, לרבות העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים. לרבות מוצרים דיגיטליים כמו קבצים להורדה מיידית.

זכויות היוצרים חלים גם על מוצרים שיוצרו לקונה, על ידי העסק, בעיצוב אישי. אין הלקוח קונה את זכויות היוצרים.

המחירים שמוצגים באתר כוללים מע"מ ע"פ שיעורו במועד העסקה והתשלום. אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על מחיר מסוים לתקופה מסוימת והמחיר הקבוע למוצר הינו המחיר כפי שמפורט בשעת ביצוע ההזמנה.

אמי-לי שמש טייר, קרי אליפנט, ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף תוצאתי או מיוחד שנגר ללקוח או צד שלישי כתוצאה משימוש באתר, על כל שימושיו או שימוש במוצריו.

אמי-לי שמש טייר, קרי אליפנט, רשאית לשנות את התנאים בתקנון וזה ולעדכן את הפרטים המופיעים בו בכל עת. לכן, על המשתמ המבצע את ההזמנה אתר לקרוא את תקנון האתר טרם כל הזמנה המתבצעת.

הזמנות,שליחות וזמני אספקה:

אספקת המוצרים המוזמנים באתר יבוצעו באמצעות שליחות או הגעה לאיסוף. במקרה של איסוף עצמי יש לתאם מראש הגעה בטלפון:0509077257.

משלוח המוצרים הינו עד 14 ימי עבודה מרגע ביצוע התשלום.

בזמני מבצע זמן האספקה עד 30 ימי עבודה.

זמן האספקה אינו כולל את זמן המלוח שמשתנה לפי סוג המשלוח.

ייתכן וזמני האפסקה יהיו ארוכים מהמפורט להלן בעקבות מקרים מיוחדים. במידה וזה היה המצב, ישלח אליך מייל בנושא.

עלויות המלוח המופיעות באתר מתייחסות למשלוח בישראל בלבד. במידה ומבצע ההזמנה מעוניין במשלוח לחו"ל, יש ליצור קר לבירור לגבי אפשרות המשלוח ומחירו טרם ביצוע ההזמנה באתר.

בירורים יתבצעו בטלפון 0509077257.

אופי הרכישה באתר:

ההזמנות המבוצעות באתר מקבלות אישור אוטומטי אך אינן סופיות. אישור סופי וביצוע ההזמנה בפועל תלוי באישורה ל אמי-לי שמש טייר, קרי אליפנט, על מנת לבצען. אישור מותנה בוידואי כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידה, זמינות מלאי ואזור משלוח. אמי-לי שמש טייר, קרי אליפנט, שומרת לעצמה את הזכות לסרב לביצוע ההזמנה בשל כל סיבה שהיא, ע"פ דין.

הזמנה שאושרה באתר, ולא נמסרה הודעה בעינייה תוך חמישה ימי עסקים, יראו בה כמאושרת באופן סופי. אי אישור הזמנה יימסר באמצעות מייל.

ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיסי אשראי. לביצוע תשלום באמצעי אחר יש לפנות לאמי-לי שמש טייר בטלפון 0509077257.

הסליקה באתר מתבצעת על ידי MAX. 

לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי תשלח קבלה אל המייל שניתן על ידי הלקוח.

סירוב לביצוע עסקת האשראי תאפשר ללקוח המעוניין בכך להשלים את ההזמנה באמצעי תשלום אחר. הוראות התקנון חלות על כל עסקה, לרבות תשלום באמצעי שונה מהמוצע באתר.

מוצרים אינם נשמרים ללקוח עד לביצוע התשלום.

בעלת העסק "אליפנט" ומרת לעצמה את הזכות לסרב לקיים הזמנה שהתשלום בה לא הושלם באתר מכל סיבה שהיא ובכפוף לדין.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או הליכים משפטיים אזרחיים.

באתר יוצג מלאי המוצרים הקיים, אולם מלאי זה אינו מתעדכן באופן "חי" ולכן ייתכן כי לעיתים יחולו אי התאמות בין המוצר בשורת המלאי הקיים למוצר לבין המלאי הקיים בפועל. במקרה זה, בעלת העסק תיצור קשר על מנת להחליף את החסר או לבטל את הזמנת הפריט.

תצוגת מוצרים באתר:

המוצרים המוצגים באתר, בין אם בתמונות, וידאו או תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. 

אין להסתמך על המוצג באתר ויש לוודא את גדלי המוצר טרם הרכישה.

ייתכנו הבדלים בגדלים ושינויים קלים בגוונים שיסופקו בפועל. זאת כתוצאה משינויי תאורה והעובדה שהמוצרים מיוצרים בעבודת יד.

ביצוע רכישה של מוצר מהווה הסכמה לגודל ולמפרט המוצר עצמו. באחריות הרוכש לוודא את הגודל והמפרט טרם הרכישה.

תתכן תמונה של מספר מוצרים יחד. המוצר אותו מזמין הרוכש הינו המוצר שתואר בכתב בפירוט המוצר. לא תתקבל כל דרישה למוצרים נוספים שהופיעו בתצוגה ובייחוד לא תתקבל בקשה לרכישת מוצרים אלו במידה ואינם מוצעים למכירה באתר.

ניתן לפנות במייל או טלפו לבקשת מוצר במיוחד. מוצר שהתבקש במיוחד ייחשב כמוצר "בעיצוב אישי".

מוצרים בעיצוב אישי:

בין המוצרים המוצעים למכירה באתר ישנם מוצרים אשר מיוצרים לפי הזמנה, קרי, "עיצוב אישי".

מוצרים הנכללים בקטגוריה זו הינם מוצרים שנתבקשו להכנה במידות או צבעים שונים או מוצרים עם פרסונליזציה (שם או אלמנט).

לקוח שיבחר לרכוש מוצר מן המפורט בסעיף זה אינה זכאית להחזיר את המוצר שהזמינה בשל כל סיבה שהיא הקשורה בטעות או פגם או חוסר כלשהו אשר מקוקו במידע שנמסר על ידי הלקוח או מי מטעמו.

ככלל, מאחר והמוצרים מיוצרים בעיצוב אישי לבקשת הלקוח, לא ניתן לבצע החזרות על מוצרים אלו. על הלקוח המבצע את ההזמנה של מוצר בעיצוב אישי האחריות לבדוק את הפרטים הניתנים טרם ביצוע הרכישה.

השיקול באם לאפשר החזרה של מוצר כלשהו שיוצר בעיצוב אישי ללקוחה, הינו של בעלת העסק בלבד.

אין בסעיף זה שום התחייבות או חובה לבצע החזרה וזיכוי של מוצרים אלו.

לקוח המזמין מוצר בעיצוב אישי מודע לכך שמאחר ומדובר בעבודת יד ייתכנו שינויים בטקסטורת המוצרים כמאפיין יצירת מוצרים בעבודת יד. כמו כן, עשויים להיות שינויים במידות ובגוונים מהמוצגים באתר.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון אמי-לי שמש טייר. או לחלופין יבוצע זיכוי בעבור המוצר.

באחריות המזמין לוודא את הפרטים אותם הזין לרבות ולא רק- תאריכי לידה,שמות ואיות של כיתוב רלוונטי. מבלי לפגוע ברשימה זו, כל פרט שרשום באופן יזום על ידי המזמין הינו באחריותו הבלעדית.

ביטול הזמנה- חוק הגנת הצרכן:

הודעה בדבר ביטול רכישה מכל סיבה שיהא ע"י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 ובכפוף לכל דין.

ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכיה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח יהיה כפוף הביטול להחזרת המוצר על ידי הלקוח אל החברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.

ביטול עיסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגיל כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ש"ח או 5%, לפי הנמוך.

בעת ביטול רכישה ובמידה ואמי-לי שמש טייר,קרי "אליפנט" ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.

מוצר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות ליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואיו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק לאמי-לי שמש טייר את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.

באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה אל החברה, הרי שהלקוח מקבל את קביעת החברה לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.

ביטול רכישה יבוצע באמצעות משלוח דואר לכתוב הדואר האלקטרוני aliphantdesign@gmail.com.

בהינתן והמוצר הגיע אל הלקוח, החזר כספי מותנה בהגעת המוצר בחזרה אל מקום מושבו של העסק ובאמצעות חברת השליחויות שיבר על ידי בית העסק, בעלות 40 ש"ח בעבור שליחות זו. לקוח יוכל להחזיר את המוצר למקום מושבו של העסק בכוחות עצמו בתיאום מראש בלבד. יתכן ועלות המשלוח בהחזרת המוצר תשתנה מעת לעת ובהתאם למרחק המשלוח. 

החזר כספי יבוצע ע"פי הוראות החוק, תוך 14 ימים ובאמצעי התשלום בלבד.

ביטול הזמנה בשל פגם במוצר יתקבל עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר חזר אל בית העסק.

שירות לקוחות:

בכל שאלה או עניין ובכל נושא ניתן לפנות לכתובת הדוא"ל aliphantdesign@gmail.com או בטלפון 0509077257.

השלמת הזמנה באמצעות שיחת טלפון תתבצע בימים א-ה בים השעות 9:00-15:00.

אמי-לי שמש טייר מתחייבת לשמור על סודיות המידע המועבר על ידי הלקוח ולא יעשה בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר וההזמנה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשם עם הלקוח בשל ההזמנה.

אמי-לי שמש טייר אינה אחראית לכל נזק מכל שהוא באם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים בדרך שאינה בשליטתה.

סודיות ובטחון מידע:

אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.

עם זאת, האתר נמצא תחת פלטפורמת WIX ונמצא תחת הגנת המידע שלו.

אין בעלת העסק לוקחת אחריות כלשהי במקרה של פריצת מידע העלולה להיגרם בשל ניסיון של גורמים עוינים להזיק לבעלי האתר ו/או לקוחות האתר.

לכל לקוח ניתנת האפשרות לבצע הזמנה באופן טלפוני.

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982:

באפשרות לקוח המעוניין בכך להירשם לרשימת תפוצה, דבר אשר יאפשר ללקוחות לקבל מודעות פרסומיות והשקת מוצרים.

הודעות ומסרים שיישלחו, יישלחו במסגרת תיקון מס'40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ויעניקו ללקוחות הנרשמים את הזכות והאפשרות המוקנים ע"פ חוק זה.

ניתן לבקש הסרה מרימת התפוצה באמצעות דוא"ל.

bottom of page