top of page

הקטגוריות שלנו

קולקציית מהדרום באהבה

עכשיו שחזרנו הביתה, לשדרות, אחרי תקופה ארוכה ומאתגרת, הגיע הזמן להביא לעולם מוצרים חדשים. 

לצערי' יש קולקציות שנגנזו כי ישבו חמישה חודשים על שולחן העבודה וחיכו. חיכו שאוכל להגיע אליהם ולתת להם את מה שהם צריכים. 

אבל זה לא קרה. לא חזרתי מהפינוי אותו בן אדם וגם היכולת להמשיך מהנקודה שבה עצרתי לא חזר איתי. 

אז עשיתי בחמישה חודשים האלו חושבים. עלתה בי השראה וגם חוסר רצון. 

ומה נולד? הרבה טוב, חדש ושמח. ובעיקר דברים שעונים על צרכים שהיו לי... 

לחבק, לעטוף, להקל. 

אז תכירו את הקולקציה החדשה שלנו... ישירות מהדרום- באהבה!

bottom of page